CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (Hạng II) - Khóa 3

THÔNG BÁO   Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (Hạng II) -...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG II – KHÓA 13

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng theo tiêu...