CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: PGS.TS. Dương Thị Hồng Hiếu

Phó Trưởng phòng: ThS. Lê Phan Quốc

Phó Trưởng phòng: TS. Nguyễn Lê Chí Quyết

CHUYÊN VIÊN

CN. Lê Hồng Quân

CN. Trương Quốc Thắng

CN. Trần Cao Hiến

ThS. Lê Hùng Cường

CN. Cao Lê Trúc

CN. Trương Phương Thanh

CN. Nguyễn Trung Kiên

CN. Võ Thị Như Trí

CN. Nguyễn Thị Mai Hương

ThS. Nguyễn Hữu Hiếu

CN. Võ Phạm Trí Thiện

CN. Tạ Thị Thắng

ThS. Phan Trọng Bình