THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2022

 

THÔNG BÁO V/V THỰC HIỆN MUA BHYT NĂM 2022 

1. Trường thực hiện việc mua Bảo hiểm Y tế năm 2022 cho sinh viên đóng tiền đến hết  ngày 27/12/2021. 

2. Các trường hợp sinh viên mua Bảo hiểm Y tế năm 2022 nộp tiền sau ngày 27/12/2021 thì thẻ Bảo hiểm Y tế sẽ có giá trị từ ngày 01/02/2022. Số tiền phải nộp như sau:  

- Sinh viên năm 1, 2, 3 mức thu: 516,285 VNĐ (11 tháng); 

- Sinh viên năm cuối mức thu: 375,480 VNĐ (8 tháng).

* Sinh viên xem Hướng dẫn nộp BHYT, mức thu BHYT tại đây

 
Trần Tuấn Khanh

 

Xử lý học vụ

Quy chế và quy định

Hoạt động phong trào