Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (Hạng II) - Khóa 3

THÔNG BÁO

 

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (Hạng II) - Khóa 3

 

 

 

Căn cứ công văn số 2674/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22/06/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập cho trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

 

Căn cứ công văn số 904/ĐHSP-ĐT ngày 05/07/2017 của Hiệu Trưởng trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập;

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp của giảng viên chính (Hạng II) - Khóa 3, cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng bồi dưỡng

 

Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II), có một trong các điều kiện sau:

 

-       Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).

 

-       Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên.

 

2. Nội dung bồi dưỡng

 

Theo nội dung được ban hành tại Quyết định 1612/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/05/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

3. Thời gian khai giảng, mở lớp: Dự kiến ngày 17/12/2017.

 

4. Kinh phí bồi dưỡng

 

3.000.000đ/học viên/khóa học (Ba triệu đồng) bao gồm: học phí, tài liệu và chứng chỉ cho mỗi học viên.

 

5. Hình thức, hồ sơ đăng ký bồi dưỡng

 

a. Theo đơn vị

 

Các Học viện, các Trường Đại học, Cao đẳng gửi Danh sách học viên tham dự khóa học (theo mẫu tại đây) về Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ gửi giấy báo nhập học đến các Quí đơn vị để chuyển cho học viên được cử đi học khóa bồi dưỡng.

 

b. Theo cá nhân

 

Cá nhân đăng kí trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Hồ sơ đăng kí: Đơn đăng kí có dán ảnh (theo mẫu); bản sao có công chứng giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân; bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp; 01 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc. Tất cả các loại giấy tờ trên đựng trong 1 bì hồ sơ.

 

6. Địa điểm bồi dưỡng

 

Tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

 

7. Thông tin chi tiết xin liên hệ

 

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Điện thoại: 028.38352020 – 141; 0984.442.929; 0907.300.164; 
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

 

Trân trọng./.

Xử lý học vụ

Quy chế và quy định

Hoạt động phong trào